Author(s): S. D. Mankar, Sahil B. Shaikh

Email(s): shaikhsahil26586@gmail.com

DOI: 10.5958/2349-2988.2020.00028.5

Address: S. D. Mankar, Sahil B. Shaikh
Department of Pharmaceutics, Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar, Rahata, Ahmednagar.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 3,     Year - 2020


Cite this article:
S. D. Mankar, Sahil B. Shaikh. Microencapsulation: is an advance Technique of Drug formulation for Novel Drug Delivery System. Research J. Science and Tech. 2020; 12(3):201-210. doi: 10.5958/2349-2988.2020.00028.5




Recomonded Articles:

Author(s): Debjit Bhowmik, K.P. Sampath Kumar, Lokesh Deb

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00012.7         Access: Closed Access Read More

Author(s): S. Sharma, Vikas Kumar Jain, Himanshu Shekhar Kar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhushan A. Bhairav, Prajakta A. Kokane, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00022.X         Access: Closed Access Read More

Author(s): RS Jadhav, PN Kendre, MH Kolhe, S N Lateef, SM Shelke, RK Godge

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A.K. Meena, Kiran Sharma, Vikas Jain, Bhavana Pal, Ajit K., Uttam Singh, R. Singh , M.M. Rao

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Yatri R. Shah, Parimal M. Prajapati, Ravi N. Patel, Urvi Y. Patel, Dhrubo Jyoti Sen

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikam Pooja, Baokar Shrikrishna, Undare Santosh, Patil R.N

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00001.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Milan Hait, Shivi Sharma, Leena Sahu, Sangeeta Sharma

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Priyanka Pandey, Rakesh Mehta, Ravi Upadhyay

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mukesh K. Nag, Satish Patel, Shikha Shrivastava, S.J. Daharwal, Manju R. Singh, Deependra Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hiren M. Marvaniya, Divyesh J. Vanparia, Renu Chauhan, Dhrubo Jyoti Sen

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Smita Kolhe, Dhananjay More

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Suyash Oka, Manish Jain, Pankaj Kumar, Jay Patel, Ameya Chaudhari

DOI: 10.5958/2349-2988.2019.00007.X         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Science and Technology (RJST) is an international, peer-reviewed journal, devoted to science and technology...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2349-2988 


Recent Articles




Tags