Author(s): Habeeba S Shaikh, Ravindra S Jadhav, Dattaprasad N Vikhe

Email(s): habibashaikh762@gmail.com

DOI: 10.52711/2349-2988.2021.00040

Address: Habeeba S Shaikh*, Ravindra S Jadhav, Dattaprasad N Vikhe
Department of Pharmacognosy, Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar, Maharashtra, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 4,     Year - 2021


Cite this article:
Habeeba S Shaikh, Ravindra S Jadhav, Dattaprasad N Vikhe. A Review on “Phytochemical and Pharmacological activity of Bauhinia racemosa”. Research Journal of Science and Technology. 2021; 13(4):256-0. doi: 10.52711/2349-2988.2021.00040
Recomonded Articles:

Author(s): Leena Sahu, Amit Roy, Trilochan Satapathy

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A.K. Meena, Brijendra Singh, Uttam Niranjan, A.K. Yadav, A.K. Nagaria, Kiran, A. Gaurav, Vertika Gautam, R.Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Tara Chand, Manoj Kr. Sharma, Fanish Kr. Pandey, Chaitali Chakraborty

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00017.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, K.P. Sampath Kumar, Lokesh Deb

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00012.7         Access: Closed Access Read More

Author(s): Bhushan A. Bhairav, Prajakta A. Kokane, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00022.X         Access: Closed Access Read More

Author(s): RS Jadhav, PN Kendre, MH Kolhe, S N Lateef, SM Shelke, RK Godge

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Haja Sherief, S. Sindhura, S. Anusha, P. Jaya Preethi, S. Sengotuvelu, T. Sivakumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Parameswari , T. Ananthi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Yatri R. Shah, Parimal M. Prajapati, Ravi N. Patel, Urvi Y. Patel, Dhrubo Jyoti Sen

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikam Pooja, Baokar Shrikrishna, Undare Santosh, Patil R.N

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00001.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Panchawat S.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ganesh Shinde, Godage R. K, Dr R. S. Jadhav, Barhate Manoj, Bhagwat Aniket

DOI: 10.5958/2349-2988.2020.00005.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Priyanka Pandey, Rakesh Mehta, Ravi Upadhyay

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hiren M. Marvaniya, Divyesh J. Vanparia, Renu Chauhan, Dhrubo Jyoti Sen

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mukesh K. Nag, Satish Patel, Shikha Shrivastava, S.J. Daharwal, Manju R. Singh, Deependra Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anuja Uddhav Deokar, Dr Suhas Siddheshwar, Sudarshan. B. Kakad

DOI: 10.5958/2349-2988.2020.00004.2         Access: Open Access Read More

Research Journal of Science and Technology (RJST) is an international, peer-reviewed journal, devoted to science and technology...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2349-2988 


Recent Articles
Tags