Author(s): Suyog S. Karande, Dattaprasad N. Vikhe, Ravindra S. Jadhav

Email(s): suyogask7171@gmail.com

DOI: 10.52711/2349-2988.2022.00032

Address: Suyog S. Karande*, Dattaprasad N. Vikhe, Ravindra S. Jadhav
Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar, Loni. Tal – Rahat, Dist – Ahmadnagar, Maharashtra 413736.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 14,      Issue - 3,     Year - 2022


Cite this article:
Suyog S. Karande, Dattaprasad N. Vikhe, Ravindra S. Jadhav. Gynmema sylvestre - A Potentional Medicinal Herb. Research Journal of Science and Technology. 2022; 14(3):193-6. doi: 10.52711/2349-2988.2022.00032
Recomonded Articles:

Author(s): Leena Sahu, Amit Roy, Trilochan Satapathy

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Sharma, Vikas Kumar Jain, Himanshu Shekhar Kar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Mahesh, P. Durga Prasad, C.S.K. Raju, P. Prakash, S.V.K. Varma

DOI: 10.5958/2349-2988.2018.00012.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Naresh N. Sarkar, Kishor G. Rewatkar, Vivek M. Nanoti,Nishant T. Tayade

DOI: 0.5958/2349-2988.2018.00003.7         Access: Open Access Read More

Author(s): A.K. Meena, Kiran Sharma, Vikas Jain, Bhavana Pal, Ajit K., Uttam Singh, R. Singh , M.M. Rao

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Prerana H. Salodkar, Nikhil A. Maske, Dipali H. Chaudhari

DOI: 10.5958/2349-2988.2015.00032.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanimozhi K*. Panneerselvam A.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Harshal Patil, Pawan Meshram, Jyotsna Waghmare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Venkateswara Raju, C.S.K. Raju, B. Mamata, M.C. Raju

DOI: 10.5958/2349-2988.2017.00097.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Pravin A. Dhakite, B. B. Gogte, B. W. Phate

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Alpana Sharma

DOI: 10.5958/2349-2988.2017.00018.3         Access: Open Access Read More

Author(s): B. Madhusudhana Rao1*, V. Nagendramma2, C.S.K. Raju3, A. Leelaratnam4, P. Prakash5;

DOI: 10.5958/2349-2988.2017.00096.1         Access: Open Access Read More

Research Journal of Science and Technology (RJST) is an international, peer-reviewed journal, devoted to science and technology...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2349-2988 


Recent Articles
Tags