Author(s): Shaikh Habeeba. S

Email(s): habibashaikh762@gmail.com

DOI: 10.52711/2349-2988.2022.00029

Address: Shaikh Habeeba. S
Department of Pharmacognosy, Matoshri Institute of Pharmacy, Dhanore, Yeola, Maharashtra, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 14,      Issue - 3,     Year - 2022


Cite this article:
Shaikh Habeeba. S. Nanotechnology in Crop Protection: A Review. Research Journal of Science and Technology. 2022; 14(3):177-2. doi: 10.52711/2349-2988.2022.00029
Recomonded Articles:

Author(s): Adebayo, F.O., Obiekezie, S.O.

DOI: 10.5958/2349-2988.2018.00005.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin S. Rajmane, Sushil R. Mathpati, Jairaj K. Dawle

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00026.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin Kumar, Pratishtha Gupta

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00008.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Satyanarayana Thodeti, . S. Sudhakar Reddy, Srikanth Vemula

DOI: 10.5958/2349-2988.2018.00007.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Anagha Bhaskaran, K. Pramod, K.C. Ajithkumar , U.S. Jijith

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00023.1         Access: Closed Access Read More

Author(s): Shashirekha Malagi

DOI: 10.5958/2349-2988.2015.00005.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, K.P. Sampath Kumar, Lokesh Deb

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00012.7         Access: Closed Access Read More

Author(s): Bhushan A. Bhairav, Prajakta A. Kokane, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00022.X         Access: Closed Access Read More

Author(s): Sachin S. Rajmane, Sushil R. Mathpati, Jairaj K. Dawle

DOI: 10.5958/2349-2988.2016.00024.3:         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Lakshmi, G. Srinivas, R. Bhuvana Vijaya

DOI: 10.5958/2349-2988.2017.00068.7         Access: Open Access Read More

Author(s): A.K. Meena, Kiran Sharma, Vikas Jain, Bhavana Pal, Ajit K., Uttam Singh, R. Singh , M.M. Rao

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Tara Chand, Fanish K. Pandey, Manoj K. Sharma

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Naresh N. Sarkar, Kishor G. Rewatkar, Vivek M. Nanoti,Nishant T. Tayade

DOI: 0.5958/2349-2988.2018.00003.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Padmavathi Vanka, T. Sudha

DOI: 10.5958/2349-2988.2017.00109.7         Access: Open Access Read More

Author(s): S. K. Painkra, D.P. Singh, A. S. Chauhan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): V. K. Patle

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Rishab Bhanot, Darsh Gautam, Parshuram Rai, K. P. Sampath Kumar

DOI: 10.5958/2349-2988.2018.00022.0         Access: Open Access Read More

Research Journal of Science and Technology (RJST) is an international, peer-reviewed journal, devoted to science and technology...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2349-2988 


Recent Articles
Tags